תיכון, וולדורף, אנתרופוסופי, חינוך, אלטרנטיבי, איכותי, מגמת אמנות, מגמת מדעי סביבה, חינוך בדרום